Senin, 08 Oktober 2012

Sayyid Yahya Alqadrie : Ulama Bersahaja

By  SAY Qadrie

Biografi cucu Panglima Paku Alam Segeram

Sayyid Yahya Alqadrie, Ulama Sabilillah : 1921 - 2005   84 tahun


--" Barangsiapa menghendaki kemuliaan , maka (  ketahuilah ) kemuliaan itu semua nya milik Allah.  Kepada Nya lah akan naik perkataan - perkataan  yang baik,  Dan amal kebajikan  Dia akan mengangkat nya.  Adapun orang - orang yang merencanakan kejahatan mereka akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur",-- (QS. Al fatir ,35:10)
Gambar : 
Allahyarham Sayyid Yahya bin Sayyid Muhammad  
bin Sayyid Ibrahim  bin Sayyid Abubakar bin Sayyid Husein Alqadrie 
Tuan Besar Mempawah
( Pakai Jas Hitam)
Biasa dipanggil Wan Yahya, Wan Kundor, Tok Kundoi, Tok Ami. 
Lahir ; 21 Juni 1921. Menutup mata tahun, Maret 2005. Di  Usia : 84 tahun
Generasi  ke : 38 dari  Rasullullah 
Biografi dan Sejarah hidup,:

Sayyid Yahya bin Muhammad :, 
bin Sayyid Ibrahim Panglima Hitam Paku Alam Segeram 
bin Sayyid Abubakar  Panglima Laksamana Pertama
Bin Sayyidus Syarif  Husein Tuan Besar Mempawah

(Ulama Sabilillah yang tak  dikenal)1.Keturunan , Kelahiran dan Asal usul nya:


      Sayyid Yahya bin Mohammad Alqadrie, 

     Bergelar Wan Kundoi, atau ( Tok Ami, dimasa tua nya ), dilahirkan dari keluarga sederhana di Desa Sungai Belanga Kabupaten Pontianak, masuk Wilayah Desa Sungai Purun besar sekitar kurang lebih 36 Kilometer dari pusat kota Pontianak arah ke Utara ( Sungai Pinyuh ). 

     Beliau lahir pada tanggal,: 21 Juni tahun 1921 M, 

   Se zaman dengan kekuasaan Sultan Muhammad Al Qadri yang berkuasa di Pontianak, (15   Maret 1895 - 24 Juni 1944 ), dan,  Syarif Saleh Raja Kubu ke.VIII, Naik Tahta, 1921 - Mereka berdua ini Syahid dibawah kekuasaan Jepang. 
   

     Anak ke empat dari lima saudara ini, masing - masing :


1. Wan Daud bin Mohammad:, ( Makam di Jungkat,  wafat usia 96 tahun )

   10 anak. 8 laki-laki, : Ali, (Umar 84 th, 2020), Ismail, ( Abubakar,80 th 2020) Hitam, Puteh, Mahmud, Ibrahim,( 60 tahun 2020,menatap di Bakau ) dan hanya 2 perempuan: Maimunah dan Maryam.  Menetap di Pontianak, sejak tahun 1939. 


2. Wan Mansur bin Mohammad : ( Makam di Mengkacak. Mempawah)

    9 anak, : 3 laki -laki,, dimakamkan wakaf Syarif Alit Mengkacak dekat tempat kediaman putri nya Syf.Fatimah ( Kecik). Saudarinya bernama Syf. Lusiana, dipanggil Alus. Anak laki -laki,: Usman, Abubakar, dan 1 putra mungkin wafat tidak meninggalkan keturunan.  Sisa nya perempuan, sebagian wafat kecil. 

    Diantara putranya : 1.Abubakar (Wan Akai) anak cucu nya di Mempawah,( Sy. Ahmad Ngabang, Sy. Juliansyah, Mustami, Ivan dll.)  dan keturunan  2. Wan Usman bin Wan Mansur, anak cucu nya : ( Sy.Romi, Rano, Juliansyah, Syf. Sri Naningsih, Gozali, Merry, dll. )  Menetap di Singkawang. Kalbar.


3.Syarifah Seha /Nurseha  binti  Mohammad,: ( Makam di Sei Purun Besar ) 

     8 anak, : 6 laki- laki,  dan , 2  perempuan. Diantara nya :  Syarif Harun, Salim, Amien, A Kadir (Obot), Jafar. Perempuan:  Syf. Halijah, Syf. Kamaria, ( bin /binti : Syarif Mahmud Alkadrie, jalur Muhammad Ting). Sei  Purun Besar. Anak cucu nya diantara nya : Sy. Faisal, Farhan, Fadiel bin Amien bin Mahmud,  A Rahman bin Abdul Kadir, Juli Hamzah bin Saleh, Agus  menetap di Kuching, Syf. Aminah (wafat) mendiang istri Sy. Kamaruzzaman bin Alwi Almuthahar, Pararel Tol. 
     Dan banyak  lagi  yang menetap di Siantan Pontianak


4. Wan Yahya / Wan Kundoi  bin Mohammad:  ( Makam to Keme" 84 th 2005 )

       Memiliki 6 anak,:  5 laki -- laki , dan  1 perempuan, 1 wafat kecil.  Salah satu nya bungsu : Syarifah Zubaidah/Ninik, usia 40  tahun 2020. 


5. Syarifah Rugayyah binti Mohammad : ( Makam Sei Purun, 96 th 2015 ) 

    7 anak,: 5  laki- laki,  dan , 2 perempuan. Keturunan nya : Syarif Abdul Kadir, Kasim, Jafar, Yahya, dan Syarif Alwi bin Syarif Khalid, usia 51 tahun, 2020. Sei Purun. Anak perempuan : Syarifah Fatimah dan Syarifah Halimah. Batulayang. Pontianak Utara. 

Keterangan Haji Syarif Yasin bin Zein Al Qadri
Keturunan Syarif Abdullah bin Yahya Maulana Al Qadri
Loloan Jembrana Bali Orang tua Wan Yahya@38 bernama : 

       "Sayyid Mohammad @37( makam Sei Belanga, Purun ) bin  Sayyid Ibrahim Panglima Hitam Paku Alam Segeram Natuna@36 , ( di makamkan di Segeram , Natuna ) bin  Sayyid Abubakar, Panglima Laksamana Pertama@35  ( dimakamkan di Mariana)  Bin Sayyid Husein Tuan Besar Mempawah,@34 bin Sayyid Ahmad,@33 bin Sayyid Husein@32 , bin Sayyid Muhammad  Al Qadri".@31 


       Ahli waris dan anak keturunan beliau semasa hidup nya  sempat mencatat langsung secara detail,   dari beliau apa yang sering beliau ceritakan secara lisan itu. Dan hal yang paling diingat adalah bahwa beliau adalah :

         Generasi ke 38 dari Rasullullah. 

       Beliau juga menyebutkan banyak kaum kerabatnya di Pulau Tujuh. 

       Pulau Tujuh sekarang masuk wilayah Provinsi Riau Kepulauan. 

       Natuna , Tarempa, Midai, Serasan, Seratas, Sedanau, Siantan, dan lain lain. Kami  memahami hadist berikut ini dengan baik,: 

  *Tidaklah seseorang menisbatkan kepada selain ayahnya sedang dia mengetahui melainkan dia telah kufur kepada Allah. Dan barangsiapa yang mengaku-ngaku sebagai suatu kaum dan dia tidak ada hubungan nasab dengan mereka, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka”  (HR. al-Bukhori, No. 3508 dan Muslim, No. 112)*

Dan dalam Shahih al-Bukhori, No. 3509 dari hadits Watsilah bin al-Asqa’zia berkata:  Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

  “Seungguhnya sebesar-besar kedustaan adalah penisbatan diri seseorang kepada selain ayahnya atau  dia berkata atas nama Rasulullah apa yang tidak beliau katakan”.   

Nauzubillah,..!
Titah Sri Paduka Yang Maha Mulia
 Allahyarham Sultan Syarif Abubakar bin Pangeran Syarif Mahmud
bin Sultan Syarif Muhammad Alkadrie
Sultan  Pontianak ke .VIII  Susunan lengkap nasab nya ;


     Sayyid Yahya, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Ibrahim, bin Sayyid Abubakar. (** Ibrahim bin Abubakar ini mempunyai saudara bernama : Jamalullail dan Yusuf,  dan ibu mereka : (**Istri dari Sayyid Abubakar ini ) --, Bernama  Syarifah Aminah, Inche Minah,  berasal dari Trengganu. Tanah Melayu. Malaysia Barat sekarang. 

    Beliau ( Wan Kundoi) di besarkan dengan bimbingan kedua orang tua nya, yang mengajarkan mengaji dan membaca quran sejak dini. Di usia sekolah, beliau bersekolah di Madrasah yang ada disekitar situ pada masa itu, dan sempat belajar di Nusapati  ( Sungai Cina dulu namanya ) 

   Beliau, Sayyid Yahya dilahirkan pada tanggal : 21 juni tahun 1921, dan wafat pada tahun 2005, di usia 84 tahun, dimakamkan di pemakaman umum Wan Ke"me, Jalan Tanjung Raya. I. Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Kotamadya Pontianak . Provinsi Kalimantan Barat. Republik Indonesia2. Pendidikan, 

Dimasa remaja, 

     Beliau belajar dengan beberapa guru yang sezaman dengan masa nya, sekitar tahun : 1935- 1940. Guru guru beliau tersebar mulai dari Sungai Purun Besar, Almarhum Sayyid Mahmud Alqadrie, ( Penggawe/Kepala Kampung Sungai Purun Besar, kakak iparnya, suami dari Almarhumah Syarifah Seha ( Bu Sehot ) binti Sayyid Muhammad) juga merupakan guru beliau ( dipanggil Bang Mamot , suami kakak perempuan beliau) 

     Kemudian: Di Nusapati, Sungai Pinyuh, Mempawah, dimana banyak terdapat murid -murid dari garis Habib Husein Tuan Besar Mempawah, dan murid dari Syaihk Ali Faqih Al Pattani. ( Mufti agama kerajaan Amantubillah Mempawah, menggantikan Habib Husein AlQadrie )
Bersama Istri Beliau 


    Beliau (Wan Kundor) mempelajari beberapa jenis ilmu, diantara nya ; Fiqih, Ushul Fiqih, Tauhid, Sifat dua puluh, Nahwu, bahasa Arab, dan menelaah kitab-kitab kuning, diantara nya : Kasyiful Asrar, yang sering disimpan nya di bawah bantal, karena sering nya di baca dan di kaji.

  Bekal ini mengisi dada dan ghirah kehidupan, yang akan menjadi dasar perjuangan dan pergerakan beliau pada masa berikut nya.Makam Ayah  beliau  Wan Mohammad  bin Ibrahim
Sei Belanga. Purun Besar
Berdiri :  
Syarif Abubakar, bin Daud , bin Mohammad , bin Ibrahim, 76 tahun 2020.   3. Perjuangan di Zaman Penjajahan Jepang dan masa Transisi kemerdekaan


    Di zaman penjajahan jepang beliau bergabung dengan kesatuan Kaigun Heiho, angkatan laut Jepang, yang berkuasa di Kalimantan Barat dan sekitarnya.

    Mendapatkan pelatihan militer tempur, selayak nya tentara. Kesatuan yang beliau ikuti adalah kesatuan tempur taktis di lapangan, bukan dari kesatuan  "Kampetai," ( Polisis Rahasia Jepang yang sangat ditakuti di zaman itu ) 

  Pada masa pergerakan kemerdekaan, setelah tentara Jepang dilucuti oleh pasukan sekutu, beliau kemudian berhenti dari militer dan menjalani kehidupan normal.WanYahya, di usia 62 thn, bersama ketiga anak nya, th,1983
Berdiri : Syarif Abdullah, 
Duduk : Syarif Mustafa, Syarifah  Zubaidah 


   Masa ini dipergunakan untuk kembali memperdalam ilmu ilmu agama dan pemahaman keagamaan. Beliau sempat berguru dengan beberapa ulama besar diantara nya : Haji Ismail Mundu, Habib Mukhsin Al Hinduan tarekat Naksyabandiyah, H. Abdurrani Mahmud, dan Habib Saleh Alhaddad, mereka adalah beberapa diantara ulama yang cukup dikenal di zaman itu.

    Sayyid Yahya mendalami keilmuan ini, sambil berguru, belajar dan bekerja. Beliau menyempatkan waktu nya untuk hadir di setiap pengajian umum maupun pengajian khusus yang diselenggarakan oleh para ulama ini.Istri Almarhum Wan Kundoi/ Syarif Yahya, 
-  Syarifah Aminah binti Syarif  Said Alkadri, 77 th, 2020 -
asal dekat makam Wan Said Wali, Dalam Bugis, Pontianak Timur4. Kiprah nya di Perjuangan Ke agama an


     Dapat dikatakan, bahwa kiprah beliau dimulai sekitar tahun : 1970 an, bertempat disebuah Mushollah di desa Sungai Belanga, Kabupaten Pontianak, dekat Sei Purun Besar, beliau mendirikan Madrasah Pertama nya.  Memberikan pelajaran membaca Quran, bahasa arab, nahwu, Tajwid, dan Thaharah.

   Madrasah ini menampung murid usia 5 tahun hingga usia remaja. Sedangkan buat ibu-ibu dan bapak-bapak, diselenggarakan dari rumah kerumah, secara bergiliran.  Demikianlah proses ini berjalan sekitar dua tahun, hingga tahun 1972, beliau hijrah ke kota Pontianak, menetap bersama keluarga nya.


@ Majlis Taalim di rumah-rumah, Mushollah, Mesjid,
 seluruh Kalbar


      Di kota Pontianak, beliau sambil bekerja di siang hari nya, pada malam hari nya di isi dengan mengajarkan ilmu -ilmu dasar kepada beberapa murid-murid nya, dari rumah kerumah.


     Masa itu sekitar tahun : 1975 - 1990, tercatat diantara majlis rutin yang diadakan seminggu sekali adalah dirumah ; Habib Abdurrahman Syahab  dan rumah Habib Ali Baragbah, di kampung Arab, Pontianak Timur.  Pengajian ini di hadiri Putra Putri beliau, dan beberapa kerabat dekat penyelenggara.

   Termasuk Sayyid Mohdar ( Odat ) bin Ali Baragbah, Mantan Ketua Rabithah Alawiyah Pontianak, ketika masih belia, adalah salah satu murid beliau.

Pembahasan meliputii ilmu-ilmu tauhid, atau Sifat dua puluh, Fardhu kipayah, Fiqih, dan pemahaman ke agamaan lainya.

      Hal ini tidak terbatas hanya di kawasanm kota Pontianak saja, beliau juga aktif berdakwah dibeberapa tempat, mushollah, surau dan masjid di seputar kota Pontianak.


      Terbukti dari dokumentasi berupa buku perjalanan, ( masih ada tersimpan rapi ) yang berisi penuh dengan stempel dari instansi terkait, Mulai: Rt, Rw, Lurah, Camat, Koramil, Babinsa, KUA, tokoh masyarakat setempat.  Mulai dari seputar kota, hingga hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Bahkan sampai ke Kuching, Sarawak, Malaysia Timur.  5. Jangkauan wilayah da"wah beliau mencakup:


Membentang sebelah Timur Kota pontianak;


    Kpg Tambelan, Banjar Serasan, Kpg Kapur, Parit Mayor, Kubu Raya, sungai Ambawang, Retok, tanjung susur, Sukalanting, Sukadana, Siduk, Dusun Besar, Dusun Kecil, Pulau Maya, Karimata, Ketapang, Sei Nipah, Telok Pakedai, dsk


Membentang sebelah Barat kota pontianak:


     Perumnas.I, Perumnas.II, Perumahan Yuka, Sei Jawi Dalam, Sei Jawi Luar, Sei Kakap, hingga ke Dusun Sepok Laut, (dimana pada masa tua nya, beliau memilih menetap disini, hingga akhir hayat nya. Akan tetapi jenazah nya dibawa pulang ke Kota Pontianak, dan dimakamkan ditempat yang dekat dengan kerabat nya.)


Membentang Sebelah Utara kota pontianak:


     Mulai dari Batulayang, Sei Nipah, Sei Purun Besar, Sei Pinyuh, desa Galang, Anjungan, Ngarak, Pahauman, Sidas, Darit, Nusapati, Bakau Kecil, Bakau Besar, Desa Sinam, sampai ke Mandor, Ngarak, dsk.

Berikutnya: Mempawah, Pemangkat, Singkawang, Sambas, Sekanan, Sendoyan, Nyelak, Semparuk, Sebatu,  Batulayar, Kartiasa, Paloh, Liku,  Jawai, Sei Kunyit, Sei Duri, dsk, adalah tempat yang pernah disinggahi oleh beliau semasa hidup nya.

     Perjalanan ini dibiayai dengan dana pribadi, dari dagangan kecil-kecilan, berupa buku buku agama, komik-komik agama, tasbih, songkok, dupa, dan barang-barang sejenis nya, yang digunakan buat ongkos transport, dari suatu tempat ke tempat lain nya.


Dengan modal keikhlasan, 

    Beliau istiqomah menyebarkan ajaran agama yang di yakini nya, sesuai dengan ilmu yang dimiliki, itulah yang diajarkan. Beliau tak pernah mengeluh, atau merasa sia-sia, sebab beliau berkeyakinan, :"Bahwa Allah pasti akan membalasnya!".Makam Sayyid Yahya bin Mohammad/ Wan Kundoi
Kompleks Pemakaman Wan Ke"me. Tanjung Raya.I. 
Tampak diatas pusara kedua putra beliau :
Wan Mustafa dan Wan Iskandar. tahun. 2019  6. Sebagai pencari dana buat pembangunan tempat ibadah,


    Disebabkan kegiatan beliau yang banyak bergerak, dan mendatangi satu tempat ke tempat lainya, maka kemudian ada beberapa panitia Mesjid, Mushollah, Madrasah, yang sedang  membangun, menitipkan daftar sumbangan (List) barangkali ada kaum muslim yang mau dan ikhlas menyumbangkan, buat amal jariyah membangun sarana tersebut.


Sayyid Yahya, atau Ami Yahya, atau Wan yahya, alias Wan Kundoi, : kemudian membantu panitia tersebut dengan menyampaikan kepada peserta pengajian nya, setelah selesai dawah, bahwa : 


    "Ia di amanati "Tabungan Akherat' oleh panitia Mesjid"A' atau Mesjid "B", nah siapa yang mau menabung, silahkan isi sendiri daftar nya, Insya allah, nanti akan saya sampaikan kepada panitia yang berhak.'" demikian yang beliau katakan. 

     Untuk memisahkan masing -masing sumbangan tersebut, beliau menempatkan nya dalam sebuah sapu tangan yang berbeda warna, sebagai penanda, hal ini tidak asing bagi para murid-murid nya, yang pernah menghadiri pengajian beliau, diberbagai tempat yang di singgahi.


   Tapi apa yang dilakukan ini, kemudian  sempat menjadi Fitnah, bahwa beliau pekerjaan nya adalah -"Meminta-minta"- padahal,:" Nauzubillah, Sayyid Yahya, jauh dari apa yang mereka Fitnahkan!!"


Meskipun demikian, 

   Beliau tetap berjalan sebagaimana harus nya, kesetiap tempat, dan daerah, memperkenalkan ilmu Allah, mentauhidkan ummat, dengan tauhid yang benar, mengajarkan kebaikan dan kebersamaan, memuliakan manusia lain, menganjurkan saling tolong menolong dan bahu membahu, menyadarkan bahwa Muslim bersaudara, penderitaan saudara adalah penderitaan kita juga, menyadarkan bahwa hidup adalah ;

"Sebuah persiapan menuju kematian, bawalah bekal yang banyak, agar kita lepas dari azab kubur dan azab neraka nanti, di mahsyar!" itulah sebagian petuah beliau.Kak Jasima 60 th 2020, Putri asuh Wan Yahya
dari Istri terdahulu7. Hijrah ke Kuching, Sarawak, Malaysia Timur  tahun ; 1985


      Wan yahya ini juga pernah sekitar tahun 1984 - 1985, berjalan sampai ke Paloh ( utara Kalbar ) dan bertahan di tempat pangkat keponakanya, yang saat itu menjabat Camat Paloh.  Syarif Saleh Alkadrie, BA. ( Istri beliau bernama Ida, atau Farida putri dari Syarif Harun eks Camat  Segedong ).

    Dari Paloh beliau melanjutkan perjalanan lewat laut bersama sahabatnya Sayyid Ja"far, menggunakan kapal kayu yang di nakhodai : Sayyid Abdillah bin Ja Far, hingga tembus ke Sarawak, Kuching, Malaysia Timur. 

Disana beliau juga berdakwah, sambil mencari keberadaan abang sepupu nya, Wan Hamid, yang dulu berprofesi sebagai Nakhoda Kapal. 

  Setelah melewati perjuangan yang cukup gigih, bertanya kesana kemari, Alhamdulillah, Allah mempertemukan dengan pangkat keponakan nya, putra dari Wan Hamid ini, bernama Wan Dahlan bin Tku Hamid. Asal dari Pulau Sedanau, yang kemudian menetap di Sarawak. di Kampung Baru. Kota Samarahan. Muara Tuang. Kuching. Malaysia Timur.  --,  


Putra Putri Wan Yahya 
semasa bersekolah di SRK Meranek Sarawak
Zubaidah, Mustafa, Iskandar
sekitar  1985 - 1988
Saat itu beliau sudah berusia  64 tahun 1985Berdasarkan keterangan dari Sayyid Abdurrahman Al-Kadri, (Ranai) : 

     Bahwa beliau semasa kecilnya bertemu dengan Wan Hamid dan Wan Dahlan ini. Beliau juga menyebutkan bahwa di Pulau Serasan, khususnya, serta pulau sekitarnya banyak keluarga Alkadrie yang hidup dan menetap sejak ratusan tahun yang lalu.  Disana ( Pulau Tujuh)  juga ditemukan makam tua keluarga Al Kadri. 


alhasil,  

              Tak dapat dibayangkan kegembiraan anak keponakan dan keluarga besar mereka, dapat bertemu kembali dengan saudara mara nya, setelah  sekitar 40 tahun terpisah. 


Jongkok dekat anak kecil : Wan Fathi bin Wan Dahlan
Laki - laki paling kiri : Syarif Abdullah bin Yahya
Sarawak - tahun 1988


Sekitar tahun, 1985

       Beliau, Wan Yahya, memboyong keluarganya, anak dan istrinya untuk hijrah ke Sarawak, menempati rumah sederhana yang disiapkan murid - muridnya di Desa Meranek, Bahagian Muara Tuang, Wilayah Kota Samarahan, Kuching, Sarawak, Malaysia Timur. 


      Hanya bertahan kurang lebih, 3 tahun, atau sekitar tahun 1988, beliau terpaksa kembali ke Pontianak, karena kendala  sekolah anak - anak nya, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan setamat nya dari Darjah, atau, SRK, Sekolah Rendah Kerajaan, setingkat SD, sekolah Dasar di Indonesia. Karena persoalan ke Imigrasian di negeri itu.Kaum kerabat beliau 
Wan Zainal makam Peniraman 8. Masa pengabdian Beliau kepada Jihad  Fisabilillah, 


Beliau semasa hidup nya pernah mewasiatkan bahwa ; 

    Batas perjuangan nya menggapai dunia adalah usia, 55 tahun, berhasil atau tidak, maka sisa usia nya akan diwakafkan bagi agama allah, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak tabungan buat akherat!" . Urusan keluarga nya di titipkan pada Allah," itu bahasa dan kalimat yang diwasiatkan.


    Dengan perjuangan ini, dimulai sekitar tahun :1970 hingga wafat nya :2005, atau sekitar  kurang lebih : 35 tahun, beliau telah menyampaikan apa yang harus disampaikan, mengajarkan apa yang harus diajarkan, dan senantiasa menasehati ummat, tiap tempat, dimana saja beliau datang. 


    Hingga  ajal menjemput di atas tempat tidurnya pada usia : 84 tahun, selepas Shalat Zohor, di Desa Sepok Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak. 


   Jenazahnya kemudian di bawa pulang ke kota Pontianak. Dimakamkan di Pemakaman Umum Tok Kemek. Sayyid Yahya, Tok Ami  atau Wan Kundoi, meninggalkan keturunan dari Istri yang dinikahi nya yang ke empat kali nya, ( Karena Istri Pertama sampai ke tiga , tidak dikaruniai  keturunan) . 


Syarif Abdullah bin Yahya AlKadrie
Dalam salah satu acara di Istana Kadriah9. Keturunan Wan Yahya bin Mohammad Al Kadrie


         Keturunan  Wan Yahya  atau Wan Kundoi adalah  sbb :

1. Abdullah Alqadrie bin Yahya Al Kadrie, 55 tahun 2020: ( ketika dilahirkan usia beliau sudah sekitar 45 tahun)  Menetap di Surabaya. Jawa Timur. Sejak 1990. 

  
2. Syarif Ahmad bin Yahya Al Kadrie, 50 tahun 2020. Menetap di Malang Selatan


3. Syarif Mustafa bin Yahya Al Kadrie, 45 tahun 2020. Menetap di Batulayang. 


4. Syarif Iskandar  bin Yahya Al Kadrie, 42 tahun 2020.Menetap di Batulayang. 


5.Syarifah Zubaidah, dipanggil Ninik, 40 tahun 2020, anak bungsu, ketika dilahirkan usia beliau sudah diatas  60 tahun  ( Dinikahi  Sy. Usman bin Mansur Alkadrie ) Menetap di Batulayang)10. Warisan yang diserahkan di jalan Allah, 


     Tak terhitung berapa banyak masjid, mushollah, surau yang dibangun dengan bantuan beliau, hingga akhir hayat nya. 


Salah satu bukti yang masih dapat dilihat hingga hari ini adalah :

       Masjid Baiturrahman,: 

    Terletak dipinggir jalan di desa Batulayang Kecamatan Pontianak utara, tepat dipinggir jalan raya, Pontianak - Jungkat, sekitar 12 km dari pusat kota Pontianak. Bersebelahan dengan rumah kediaman Syarif Usman bin Said AlKadrie, di sebelah barat nya. 

Berdekatan dengan kompleks pemakaman Kesultanan Pontianak, Makam Kesultanan Batulayang, tempat dimana kaum kerabat  nya disemayamkan.

Mesjid ini dibangun bersama kedua orang murid nya, yaitu :


        Sayyid Hasyim dan Sayyid Effendy bin Raihan/Haji Pandi :

       Penduduk Batulayang, ( Kedua nya meninggal lebih dulu dari beliau), bersama Sayyid Yahya, atau Habib Yahya, atau Wan Kundur/ Wan Kundoi, alias Tok Ami,:  -"yang mengupayakan berbagai cara, agar mesjid ini berdiri sempurna.-" 


       Beliau juga ditunjuk sebagai guru pembimbing tetap sejak tahun 1977 di mesjid ini, dengan jadwal, 4 x dalam satu  bulan, oleh Syarif Hasyim Alkadrie, atau Sayyid Hasyim, yang ketika itu menjabat sebagai Panitia Pembangunan Masjid. 

      Ada bukti tertulis di buku catatan perjalanan beliau. 

Semoga Tabungan beliau diterima Allah, dan Ruh Nya di tempatkan disisi Allah,


                Alfatehah,........Kaum kerabat beliau di Sarawak dsk 

Keturunan Wan Dahlan ( duduk )  bin Tku Hamid Al Qadri
Menetap di Kampung Baru Kota Samarahan Muara Tuang
Kuching - Sarawak . Malaysia  Timur

Belakang Kiri ke kanan : 
Wan Fathi, Wan Fauzan, Wan Faizal, Wan Fauzi, Wan Fadly ( Habib )

 Susunan lengkap nasabnya : 
 Wan Dahlan, bin Tku Syarif Hamid, ( 85 tahun 2022 ) , 
bin Syarif Muhammad Natuna   bin Syarif Yusuf Segeram,
 bin Syarif Abubakar Panglima Laksamana Tua,  
bin Habib Husein Tuan Besar Mempawah - Al Kadri Jamalullail  
Generasi ke : 39 dari Rasullullah  
 Sayyid Yahya  dan Hikmah Hidup nya :

     Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah berkelahi dengan orang lain. 
     Meskipun pernah beliau di hina, di caci maki, di usir dari rumah yang dibangun nya dengan susah payah diatas tanah yang di izinkan untuk di bangun ( numpang tanah) di Desa Mandor  dulu.


   Dimanapun kehadiran nya selalu membangun suasana hangat, penuh keceriaan, dan tidak pernah kelihatan beliau murung atau sedih sepanjang hidup nya.  Beliau juga sangat pengasih dan penyayang kepada anak - anak nya. Maka nya tidak jarang, kadang beliau mengajak salah satu anak nya ketika keliling ber Da"wah.  


   Sepanjang usia nya beliau  penganjur silaturrahmi dan tidak segan mendatangi keponakan bahkan pangkat cucu nya dimana saja . Itulah yang mungkin menjadikan usia nya di panjangkan Allah, sampai 84 tahun hidup nya.  Kalimat yang sangat berkesan  adalah ,:


  " Bumi Allah ini luas. Kalau kalian sempit hidup di suatu daerah, keluarlah, hijrah lah. Kalau sempit rizki mu di darat, cari dilaut. Kalau sempit di barat, carilah di timur.  Karunia Allah ada bertebaran di mana - mana, tinggal kita saja bagaimana cara memungut dan mendapatkan nya. Kalau sudah dapat, jangan lupa sadaqah , berbagi dan bersyukur,!" 


 "Tidak akan hina orang yang ingin dimuliakan Allah, dan tidak akan pernah menjadi mulia, mereka yang dihinakan Allah,!"


Wan Dahlan bin Tku Hamid A Qadri
bersama putri bungsunya  Syarifah Mariam 
Foto tahun 2021


11. Kaum kerabatnya dari sebelah ayah : 


      Wan Mohammad bin Ibrahim ( Makam Sei Belanga, Purun Besar 


     Tercatat ada di buku tulisan Syarif Jafar bin Sultan Hamid.I. angka tahun 1857,M menyebutkan : beliau ini mempunyai saudara bernama : Syed Mustafa, yang mungkin merantau ke Brunei, kemudian menikah dengan Dayang Masgi, dan menurunkan  banyak keturunan di Pulau Tujuh 

----------------------------


"Data tambahan Keturunan 

Sayyid Ibrahim bin Abubakar bin Habib Husein Al kadrie ": 

    Diketahui ternyata  Sayyid Ibrahim bin Abubakar Alkadrie, 

    Menikahi  dua perempuan di Pontianak  , bernama : 

          >>    1. Syarifah Nur , dan 

          >>    2. Syarifah Sifa
------------------------ >> I. Syarifah Nur, ( Istri Pertama ) menurunkan keturunan  2 Putra:  

    > I.1. Sayyid Ahmad bin Ibrahim bin Abubakar   ke Natuna

     > I.2. Sayyid Muhammad bin Ibrahim bin Abubakar Sei Purun 

 ----------------


       >  I. 2. Wan Sayyid  Muhammad bin Ibrahim, 
-------------

      ( istri beliau bernama Syarifah Tora )  Sayyid Muhammad bin Ibrahim, bin Abubakar, bin Habib Husein : makam di Sei Belanga. Sei Purun Besar. (  Ayah Wan Yahya ini ) menurunkan keturunan  yang sangat banyak, baik dari anak laki - laki nya, maupun dari anak perempuan nya. (Lihat kembali diatas tadi ).  

I.2.1. Wan Syarif Daud bin Mohammad bin Ibrahim  ( makam di Jungkat ) 

I.2.2. Syarifah Seha / Nurseha  binti Mohammad bin Ibrahim ( makam Sei Purun)

I.2.3. Wan Syarif Mansur bin Mohammad bin Ibrahim (makam Mengkacak ) 

I.2.4. Wan Syarif Yahya bin Mohammad bin Ibrahim ( makam  Pontianak) 

I.2.5. Syarifah Rugayyah binti Mohammad bin Ibrahim ( makam Sei Purun)   


------------------------------------
>>  II. Syarifah Sifa, ( Istri Kedua )menurunkan  5 anak


    Keturunan ini  banyak menetap di Kampung Siantan dulu sekitar 50 tahun yang lalu. Mereka menempati sepanjang pinggiran Sungai Landak. Daerah ini Sekarang masuk wilayah Pontianak Utara. 
Diantara nya, 

  II.2. Syf. Seha binti Ibrahim, menurunkan  :  Syf. Tairah. cucu

  II.3. Syf. Ketang binti Ibrahim ( Bu Ketang, Nek Ketang ), menurunkan : 

  II.3.1.Syf. Nur  cucu Ibrahim, dari anak perempuan nya di Siantan. Pontianak

 II.3.2.Syf. Godang (Bu Godang) cucu Ibrahim dari anak perempuan nya  di Siantan : Ibu Syarif Umar Unilever

 II.3.3.Syarif Kadir, bin ?  Pontianak. Cucu  dari anak perempuan  Ibrahim bin Abubakar

 II.3.4. Syarif Mahmud , bin ?  Pontianak. Cucu dari anak perempuan nya Ibrahim bin Abubakar.II.4. Syf. Locong binti Ibrahim, ( nama asli belum diketahui ) menurunkan ,: 

II.4.1. Syf. Secon Binti ? :  ( Nek Con, Bu Econ )  : cucu  Ibrahim bin Abubakar dari anak perempuan nya di Kpg. Siantan Pontianak Utara ; Nenek sebelah ibu dari keluarga besar:(Syarif Usmulyani, Usmulyadi, Usmardan, Usmulyono, Syarif Ali Yansyah : Bin Usman Alkadrie. Asal di Gg.17 Pontianak) 

         Syf. Secon adalah ibu dari Ibunda mereka,: Syf. Melion Binti  Ali Al Qadry. 

 II.4.2. Syf. Cantek Binti? :( Cucu Ibrahim bin Abubakar dari anak perempuannya di Kpg. Siantan Pontianak Utara . Banyak anak cucu nya, diantara nya : Sy. Mansur, Sy. Ismail, Sy. Mustafa (Alm),  Sy. Hamid. Pontianak. )


Kaum kerabat beliau
  Syarifah Melion binti Ali .Gang.17  Pontianak. 
Usia 70 an tahun 2018.


            > II.5. Syf. Fatimah binti Ibrahim, Bin Abubakar , menurunkan :

II.5.1. Syarif Hasan bin  ?, Cucu Ibrahim dari anak perempuan nya,

II.5.2. Syf.Hafsah binti  ? Cucu Ibrahim, Pontianak dari anak perempuan           > II.6. Syarifah Zam - Zam binti  Ibrahim, 

        Menikah dengan Wan Said tukang. Menetap dekat makam Wan Said Wali, Kpg. Dalam Bugis, Pontianak, ( Bibi sekaligus mertua  Wan Yahya  ), menurunkan keturunan,  Cucu Ibrahim dari anak perempuan nya :  

II.6.1. Syarif Saleh bin  Wan  Said, Cucu Ibrahim dari anak perempuan nya  ( tidak punya keturunan. Wafat sebelum menikah) Cucu Ibrahim dari anak perempuan.

II.6.2. Syarif Ahmad bin Wan  Said, ( Dipanggil  Mi Atong, Ta"tong ) Ayah dari : Sy.Usman.1., Usman2, Ibrahim, Syf. Nur, si Pon, Asnah, Hamidah, dan Momoy. ( Dari 2x menikah )

II.6.3. Syf. Safiah  binti Wan Said, menikah dengan Sy. Hasan Alkaf. (Bu Pon) Ibu dari ; Sy.Ali Alkaf, dan Syf. Seca Alkaf, serta Sy.Kasim Alkaf.

II.6.4.Syf. Aminah binti  Wan Said, (  dinikahi Wan Yahya ini.  )

II.6.5. Syf. Fatimah binti Wan Said, ( dipanggil si Puteh, Bu Teh) menikah dengan Sy. Ibrahim bin Usman, beliau adalah keturunan dari Syarif Muhammad bin Habib Husein tuan besar Mempawah ( nama beken Sis Usfah), ayah dari :  Sy. Helmi, Syf. Halijah, Syf. Juliah, Sy. Yansyah. --, Menetap di Kp. Dalam Bugis. Jalan Tanjung Raya .I. Gang Stabil , Pontianak  Timur  ( Dekat makam Tok Wan  Said Wali )  Wafat usia  78 tahun 2022. 

-------------------
Kaum Kerabat beliau di Pulau Tujuh
Sayyid Abdurrahman bin Mahmud, bin Hasan,  bin Muhammad Natuna , Bin  Yusuf  Segeram Al Qadri Pulau Tujuh
Natuna, Sedanau, Serasan, Midai, Tarempa, Siantan,  dsk"#, Keterangan lisan Wan Yahya Almarhum, " 

         Menurut  keterangan dari beliau ,:

   " Sayyid Abubakar, Tuan Abu, Panglima Laksamana Pertama. I, ( Tok Abu Kramat, demikian biasa beliau menyebut nya ) memiliki beberapa anak  laki - laki,  diantara nya : "Sayyid Ibrahim, Sayyid Jamalullail, dan Sayyid Yusuf.   Serta banyak kaum kerabat nya di Pulau Tujuh : , Serasan, Sedanau, Tembelan, Midai, Terempa, Siantan, Natuna, dsk ". 

Sekarang masuk wilayah Provinsi  Riau Kepulauan 


      Makam Ibrahim bin Abubakar , Panglima Hitam Paku Alam ( Tok Aem, baru ditemukan 2022, di Segeram, Natuna ) dan  Jamalullail bin Abubakar  serta  Abdurrahman dan Yusuf serta Muhammad Natuna. 


    Keturunan  Abubakar ini  memang ada yang menikah dan menetap di Pulau Midai, Serasan, Terempa, Letung, Sedanau, Ranai, Bunguran Besar,  Siantan, Paloh.  dll


     Mereka  berkerabat dengan keluarga Alydrus Trengganu,:  

    karena Ibu Ibrahim bin Abubakar ini, berasal dari sana. ( Syarifah Aminah binti Abdullah Alydrus dari Trengganu, dinikahi di Banjar semasa berlayar bersama Abdurrahman sebelum menjadi Sultan Pontianak ) ada juga keluarga di Paloh. Utara Sambas.
Beliau sering bercerita bahwa:


   "TOK ABU KRAMAT"- ( Nama panggilan datuk beliau,:  Abubakar Panglima Laksamana satu ) istri nya bernama : Syarifah Aminah dari Trengganu :,-" Inilah yang jadi dasar pegangan keluarga ini untuk menentukan nenek moyang mereka,-

    Fakta dan data bahwa Sayyid Abubakar bin Habib Husein memang mempunyai istri bernama Syarifah Aminah dari Trengganu, memastikan kesinilah muara nasab beliau.

    Beliau juga sering menyebutkan nama : "Bang Hamid dan Bang Jafar," Saudara sepupu, yang menetap di luar negeri. Bang Hamid menetap di Sarawak. Kuching. Malaysia Timur, " : Kata Beliau, sedang Bang Jafar di Singapore. 

    Keturunan "Bang Hamid" di temukan di Kuching, dsk, ( bernama Wan Dahlan bin Tku Hamid, anak nya diantara nya : Syed Fauzan, Fathi, Fadly/Habib, Faizal, dan banyak anak perempuan) Sedangkan : 

   Syed Fauzi anak tertua, setelah menikah,  menetap di Miri, bekerja di Jabatan Laut Kerajaan Malaysia

        Sementara Bang Jafar * )  di katakan menetap di Singapore, di Nort Bride Road, (" Not becerot", bahasa beliau ), keturunan nya juga belum di ketahui. 
#, Keterangan dari keponakan beliau : 


Setelah di coba di konfrontir dengan salah satu keponakan beliau bernama : 

     Syarif Abubakar bin Daud bin Mohammad bin Ibrahim, 76 tahun 2020,

    Ternyata keponakan nya ini juga tidak banyak tau dan memastikan dimana letak makam Ibrahim. Bahkan siapa nama ayah nya Ibrahim?

     Ketika disebutkan datuk nya bernama Abubakar, Tok Abu Kramat, 

   "Mungkin yang dimaksud Abubakar bin Sultan Kasim," lanjut nya.  

    Beliau mengatakan Abu Bakar bin Sultan Kasim, letak makam nya di kompleks pemakaman Batulayang dekat  Sultan Kasim.

     Ini menunjukkan bahwa beliau juga tak begitu faham silsilahnya ke atas. 


      Untuk itu kami menghimbau semua fihak agar dapat menahan diri dan tidak dengan mudah menolak nasab seseorang dengan tuduhan tendensius tanpa melakukan penelitian dan penelusuran secara komprehensif serta menyeluruh.  Apalagi jika itu lembaga yang sangat di hormati dan dijadikan barometer  oleh kalangan Alawiyin. 


    Untuk diketahui ( Wan Yahya ) wafat di usia 84 tahun, Jika ditarik benang merah tahun kelahiran beliau,: 21 Juni 1921 M, hingga hari ini,  2021, tepat 100 tahun. 


     Dan ketika anak pertamanya lahir, beliau  sudah usia diatas 40 tahun baru dapat keturunan dari pernikahan nya dengan saudara misan sendiri, sepupu sekali: istri ke 4 :


 " Syarifah Aminah binti Syarif Said, dinikahi pada tahun 1964 :  putri dari pasangan suami istri  Wan Said tukang dengan ( Syarifah Zam -Zam binti Ibrahim bin Abubakar Tuan Abu ), menetap dekat makam Wan Said Wali,"-- di Kampung Dalam Bugis. Pontianak.    


   Inilah salah satu penyebab garis nasab beliau pendek, bahkan jika dibandingkan dengan nasab yang ada di Kesultanan Pontianak saat  ini. Karena ini keturunan tua, dapat keturunan sudah tua, Usia hidup panjang, sehingga terbentuknya generasi penerus yang se zaman dengan Kesultanan pun, dapat  berbeda  2, 3 ,4, bahkan  bisa lebih generasi.Putra dan Keponakan serta Pangkat Cucu Beliau
Dari kanan ke kiri 
Syarif Abdullah bin Yahya ( anak tertua ) 
Syarif Umar bin Daud ( Jungkat ) Ponakan
Syarif Abubakar bin Daud ( Pontianak ) Ponakan
Syarif Idrus bin Ali bin Daud ( Pangkat Cucu )  ##, Nama "Abubakar"  dalam TRah keturunan Al Qadri,

Dalam sejarah Habib Husein disebutkan : 

       Habib Husein Bin Ahmad Alqadri Periode : 1706M , atau, 1708M, hingga : 1771M. Lahir di Tarim, Yaman Hadramaut pada tahun 1120 H/1708 M. Wafat di Sebukit Rama Mempawah, 1184 H/ 1771M. Pada pukul 2.00 petang, pada  2 Zulhijjah 1184 H/ atau, 19 Mac 1771 M, dalam usia , 64 tahun. 


Menginjak kan kaki di  bumi Matan Tanjungpura, sekitar usia, 23 tahun, dan menetap di Matan selama, 17 tahun, sampai usia 40 tahun. Kemudian pindah ke Mempawah dan menetap selama,  24 tahun sampai tutup usia, 64 tahun. 


        Pada saat berpindah ini, semua keluarga nya ikut di boyong. Abdurrahman ( yang kemudian menjadi Sultan Pontianak, saat itu berusia : 16 tahun dan belum menikah. Abubakar bin Habib Husein, diperkirakan berusia : 12 atau 14 tahun, beliau lahir dari Ibu Nyai Tengah.  

Sedangkan Abdurrahman : ibu beliau Nyai Tua, Utin Kabanat, jadi beda Ibu)  


         Pendapat yang menyebutkan Nyai Tua dan Nyai Tengah saudara kandung,  yang dinikahi Habib Husein bin Ahmad bukan dalam waktu bersamaan, karena dilarang oleh syariat Nabi Muhammad dan agama  Islam yang sangat dijunjung tinggi oleh Habib Husein. 


         Ternyata menurut Babad sejarah Matan, gelar Nyai adalah gelar kehormatan kepada Istri Raja, Pembesar Istana, dan orang - orang yang dimuliakan. 


         Habib Husein menikah lagi setelah wafat nya Nyai Tua  sebab makam Nyai Tua ditemukan di sebelah makam Habib Husein di Mempawah, bukan di Ketapang (eks wilayah Kerajaan Matan) (  @Dari berbagai sumber) Ditemukan juga Ternyata:

 Dalam Trah Alkadrie ada  4 ( empat) 
      nama Abubakar tua keturunan ini , masing - masing :1. Abubakar bin Habib Husein, --Panglima Laksamana-- : 

       Gelar "Panglima Laksamana Pertama/Tua", Encek Panglime Ribot, Harimau  Wakkar.  Saudara Sultan Abdurrahman, Ibu Nyai Tengah, yang ikut membuka hutan Pontianak, tercatat dalam semua manuskrip tua  sejarah, baik ditulis oleh sejarawan Belanda, Inggris, Indonesia, malaysia, dan catatan tua keluarga mereka,  dan versi Arab Melayu dalam kitab - kitab tua. 


Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Abubakar bin Habib Husein wafat kecil, atau beliau tidak punya keturunan,  dengan sendirinya menjadi terbantahkan.


 Bagaimana mungkin wafat diwaktu kecil, ketika membuka hutan ikut bersama? atau, bagaimana mungkin keturunannya terputus, sementara nama istrinya tertulis dengan jelas : Syarifah Aminah Alydrus dari Trengganu?  


Dan anak keturunan ini banyak dan menyebar hingga hari ini.


      Baik keturunan anak laki - laki, maupun keturunan anak perempuan nya. Tentunya, kami sebagai anak cucu keturunan langsungnya, lebih tau siapa nenek moyang dan datuk - datuk kami, dan siapa kaum kerabat kami,  dibandingkan lembaga manapun yang mengaku mencatatnya. Karena kami juga masing- masing puak keluarga memiliki catatan, ingatan, dan riwayat dari mulut ke mulut dari orang tua kepada anak - anak nya turun temurun. 


Bukankah nasab artinya " pertalian darah?"     2. Abubakar bin  Sultan Abdurrahman -- Gelar : Pangeran Laksamana Muda, II --:      Keturunan ini tidak ditemukan di Pontianak, dan makam beliau ada di  Tibet, bukan di Jeranjang  Lombok


3.Abubakar bin Sultan Syarif Kasim:

    Banyak ketrurunannya yang masih  hidup hingga hari ini. 
    Baik di Pontianak, Mempawah, dan diluar Kalimantan. 
4.Abubakar bin Sultan Syarif Usman,: Gelar belum diketahui  

       Dari keterangan Al Qadri Lombok : 

    Abubakar ini, diduga Syahid dibunuh oleh Raja Bali Selaparang Lombok pada sekitar abad ke 18M.  Meninggalkan 2 anak bungsunya: Ali dan Alwi, yang menjadi nenek moyang Al Qadri Lombok. Nusa Tenggara Barat. 


    Makam nya baru di identifikasi pada tahun 2012 setelah  di data dan diziarahi oleh : Syarif Abdullah bin Yahya Alkadrie, dari Pontianak.  Ternyata sebenarnya ini makam Panglima Laksamana IV, Sayyid Abubakar bin Abdillah 


     Meski kemudian Temuan ini dilaporkan ke Rabithah Maktab Ad"daimi disaksikan Max Yusuf Alkadri dan  Prof. Dien Majid dari UIN Syarif Hidayatullah, dan Prof. Ali Alatas. Jakarta. Data temuan ini kemudian di copy oleh  Habib Ahmad bin Muhammad Alatas ( Maktab Ad"Daimi Rabithah Alawiyah Jakarta). 


    Mungkin mereka melanjutkan dalam bentuk observasi langsung kelapangan, dan kemudian mentashih dan memastikan bahwa makam temuan ini adalah makam :

"Sayyid Abubakar bin Sultan Abdurrahman Al Qadri,?"

   Atau bisa jadi mereka menemukan dan mencocokan dengan data yang ada kemudian memastikan  hal tersebut 


       Ala kullihal , yang pasti setelah itu, keluarga Al Qadri Lombok diterbitkan buku nasab nya , "meskipun salah jalur ?!"


     Tidak diketahui apakah mereka merujuk ke Kesultanan Pontianak, atau tidak,  sebelum memastikan hal tersebut. 

       Wallah hu a "lam.  


     Bahkan setelah periode ini, generasi ke 3, ke 4, dst,  ada banyak lagi nama Abubakar anak cucu para sultan dan keturunan anak cucu  Sultan Abdurrahman yang tidak duduk di tahta. Jumlah nya yang mencapai 32  anak, dan  Sebaran nya di perkirakan ke seluruh dunia. Sejak Abad ke 18 Masehi. Sekitar 250 tahun yang lalu. 


   Kami temukan juga dalam Genealogy Al Kadrie Pontianak berbahasa Inggris, bahwa salah satu puak Keturunan  Sultan Abdurrahman Pontianak, dari Istri :  "Nyai Tija, Khadijah.I", melahirkan 6 anak, ditemukan nama : 


1. Syarif  Jamalullail ibni Sultan Abdurrahman

2. Syarif  Maqwi ibni Sultan Abdurrahman ( wafat kecil )

3. Syarif  Ibrahim Ibni Sultan Abdurrahman

4. Syarif  Musa ibni Sultan Abdurrahman

5. Syarifah  Zainah binti Sultan Abdurrahman

6. Syarifah  Badriah binti Sultan Abdurrahman 


  ** Terlihat ada nama Ibrahim dan Jamalullail, akan tetapi "Bin" nya adalah : Sultan Abdurrahman. Sementara moyang beliau "BIN" - Abubakar? Dan semasa hidupnya beliau sering menyebutkan bahwa:" 

   Kita ini keturunan tua dan bukan dari keturunan Istana," Maksudnya bukan keturunan Sultan Abdurrahman ( merujuk kata Istana ) 

Keponakan beliau 
Wan Umar bin Daud bin Mohammad
dan Pangkat cucu beliau 
 Wan Burhanuddin  bin Husein - Sei PinyuhSatu hal adalah, 

      Alkadrie  dari keturunan Mempawah ( Keturunan Habib Husein Langsung dan sebagian keturunan lainya ) -   biasa nya memakai  gelar  "WAN" sebagaimana banyak ditemukan hingga hari ini di Sei Pinyuh, Mempawah, Sei Kunyit, Sei Duri, Singkawang hingga di Paloh. bahkan di Kuching Sarawak, dan Tanah Melayu, dipanggil  Wan, Tengku, Tuanku, Tku. 


      Secara hirarkie urutan kepangkatan generasi, memang beliau: Wan Kundor ini 2 atau 3 tingkat diatas rata- rata,  baik keturunan Habib  Husein bin Ahmad Mempawah, maupun  jalur  Sultan Abdurrahman Pontianak. 


      Bisa jadi keturunan ini hidup lama, panjang usia nya, sehingga tidak mustahil mereka hidup se zaman 4 generasi,: Anak, Ayah, Datuk, Moyang, ( Abah, Datuk, dan Moyang ) atau, bisa jadi juga di usia tua, mereka masih memilki ketur

    Wan Yahya ini memang ketika anak nya masih kecil - kecil, sudah banyak keturunan dari keponakan - keponakan nya memanggil beliau "Datuk". Barangkali karena beliau ini, usia diatas 45 tahun baru mendapatkan keturunan.  

Itulah kenapa ditemukan pangkat cucunya, lebih tua dari usia anak nya. 


      Jadi tidak  tertutup kemungkinan jalur nya lebih pendek dari yang lain, ditambah rata-rata keturunan ini lebih panjang usia hidup nya.
Utusan Keluarga  Syarif Tue, Abdullah bin Yahya  Al Qadri
dari  Bali ketika menghadap Sultan Pontianak
DYM Sultan Syarif Mahmud Melvin Al Kadri. SH 
di terima dikediaman beliau 

Syarif Tue , Abdullah bin Yahya bin Yusuf bin Abubakar bin Habib Husein,
 adalah pangkat cucu dari 
Syarif Ibrahim bin  Abubakar bin Habib Husein

* Yusuf dan Ibrahim saudara kandung, satu ayah dan satu Ibu*
Ibu mereka bernama : Syarifah Aminah binti Abdullah Alydrus
Asal dari Trengganu - Tanah Melayu
Istri dari Sayyid Abubakar bin Habib Husein ini 
##, Peristiwa  zaman Penjajahan Jepang : 1941 - 1945 


       Perlu kiranya kami tambahkan bahwa Qabilah Alqadry mengalami malapetaka  yang sangat dahsyat dan tragis dalam sejarah nya. Yang mungkin tidak di alami oleh Qabilah lain.  


     Sekitar periode tahun 1941 -1945 M, di zaman penjajahan fasis Jepang di Pontianak dan Kalimantan Barat umum nya, anak cucu Habib Husein ini dibantai dan dikejar -kejar "Kampetai" ( semacam polisi rahasia ) Jepang untuk di bunuh. Dimana saja ditemukan, mereka langsung dihabisi. 

Itulah kenapa banyak anak cucu nya yang tidak mengerti siapa mereka. 


      Sebab nenek moyang nya dulu takut mengaku Alkadrie, bahkan banyak dari mereka yang mengganti nama dengan nama setempat. Melarikan diri ke tengah laut, terapung - apung sampai berbulan-bulan dan mayat nya dikebumikan di lautan, tanpa makam dan tanpa nisan. 


      Masuk kedalam hutan lebat Kalimantan, dengan bertahan memakan daun - daun dan umbi - umbian sampai bertahun- tahun kemudian, bahkan setelah  Jepang angkat kaki dari Bumi Kalimantan.


Mereka terpaksa meninggalkan negeri dan tanah leluhur nya Pontianak, 

       Karena menyelamatkan nyawa, anak dan cucu nya, Karena Al Kadri  dianggap kaki tangan dan kaum kerabat  Istana, yang waktu itu, dianggap akan "memberontak" melawan penjajah, sejak zaman Belanda hingga Jepang berkuasa. 


      Banyak diantara nenek moyang kami  yang -"hilang" - tak tau dimana rimba nya, ada keturunan atau tidak, dan dimana makam nya, hingga hari ini. 

           Tragis dan Mengenaskan ,..!Kaum kerabat beliau
Kiri ke kanan : 
Wan Hasan ( Sei Pinyuh ), Wan Yasin ( Bali ), Wan Zainal ( Peniraman) 
Wan Alif bin Zainal ( Jakarta) , Baju Hitam, dan Wan Ali Ridho bin Yasin Bali Bukti sejarah adalah: 

         Terjadi nya penangkapan di lingkungan istana Kadriah,  kaum kerabat Sultan Syarif Muhammad Alkadrie,  tidak kurang  dari 50 nyawa melayang dalam tragedy apa yang dikenal dengan peristiwa "Sungkup Jepang". Mandor Berdarah.


 Hingga hari ini air mata kesedihan itu belum kering....! 


      Keturunan Habib Husein bin Ahmad bin Husein bin Muhammad Al Qadry Mempawah ini memang mengalami kejadian sangat traumatis. 


Bahkan Allahyarham Sultan Syarif Abubakar Al Kadri, Sultan Pontianak VIII, dengan mata berkaca - kaca dan tangis tertahan  ketika diwawancarai Kompas TV,  beliau menyebutkan,:


        'Bagaimana ketika Ayah beliau dibunuh Jepang ( --, Pangeran Syarif Mahmud bin Sultan Muhammad,-- ) dengan cara berlutut untuk di pancung. Leher nya diletakkan diatas kayu berbentuk huruf "X"  kemudian tengkuknya di tebas dengan samurai! , Tass, dengan sekali tebas, nyawa melayang"  

Alfatehah, untuk mereka semua. 


          Itulah mengapa kaum kerabat  kami tercerai berai, banyak yang menghilang, mengganti nama, mengganti identitas nya, bersembunyi ke tengah hutan, menutup diri dari dunia luar, sehingga tertinggal jauh dari yang lain nya.


      Sampai hari ini, masih banyak keturunan Qabilah Al kadrie, Al Qadrie, Al Gadrie, Al Qodrie, Al Qadry ini :  

           Yang belum di temukan dimana makam nya dan siapa  anak cucu nya.,!! 

Acara Tahlilan 7 hari, 
Allahyarham  Sri Paduka Yang Maha Mulia
  Sultan Syarif Abubakar bin Pangeran Syarif Mahmud
bin Sultan Syarif Muhammad Alkadrie
Sultan  Pontianak ke .VIII  

Semoga arwah beliau mendapat tempat terbaik disisi Allah, Alfatehah 
"DEKLARASI"


Kami keturunan Syarif Sayyid Ibrahim 
bin Abubakar bin Habib Husein Tuan Besar Mempawah, 
menyatakan: 

1. Independen dari  Rabithah yang banyak menolak nasab keluarga Al Qadri khususnya Maktab Ad-daimi, yang asal sambung dan kurang data. 

2. Akan Membentuk Dewan Nasab Khusus Keluarga Al Qadri, keturunan Habib Husein Mempawah, yang nantinya akan menerbitkan Rekomendasi untuk pencetakan buku nasab, 

3. Menghimbau agar semua keluarga Al Qadri yang menyebar untuk kembali ke rumah besar, Istana Kadriah Pontianak sebagai Kiblat titik pusatnya, 
dan memohon kepada DYMM Sultan Pontianak agar bersedia menjadi "Naqib" kepala keluarga keturunan Habib Husein Mempawah 

4. Menolak campur tangan siapapun diluar fam Al Qadri, yang  mengaku ahli nasab, dan mau mengurus nasab Al Qadri, baik perorangan maupun lembaga, kecuali  yang disarankan YM Sultan Pontianak, 

5. Atas nama keturunan Ibrahim bin Abubakar bin Habib Husein, dengan ini menyatakan Mosi tidak percaya kepada Maktab Daimi, sampai kiamat! 


 
Pontianak, 14 Mei 2022. 

Atas Nama 
Keluarga Besar 
Syarif Sayyid Ibrahim 
bin Abubakar bin Habib Husein Al Qadri, 


Syarif  Abdullah bin Yahya Al Qadri
Kepala Keluarga 


Keturunan 
Syed Mustafa, bin Ibrahim, bin Abubakar, bin Habib Husein
Pulau Tujuh
Sumber : 

----, Dari keterangan lisan semasa hidup beliau dan silsilah kaum kerabat beliau ( Genealogy ) yang disusun bersama Wan Dahlan bin Tengku Hamid di Kuching pada tahun 1985.  

----, Dari dokumen NanGq 1857 M - Halaman 330 - 331 Kode 36.3. 1243 Buku Induk Nasab Syarif Ibrahim bin Panglima Laksamana Satu Abubakar bin Habib Husein Al Qadri Tuan Besar Mempawah . Warisan Pangeran Bendahara Syarif Ja Far bin Sultan Hamid. I. 
       Nama : 39.1.1041.1. Syarif Abdullah bin Yahya Alqadri. 
       Buku Induk Nasab Nomor : 1041.1
       Halaman : 378 - 381Refferensi