Minggu, 06 Februari 2011

Karbala,: Terbunuh nya Al Husein Putra Zahra dan Ali, Cucu Rasullullah

Dinukil By " SAY Qadrie

Penulis " MH AlHamid Al Husainy

Gambar  Imajiner  ilustrasi: 
Pertempuran di Karbala,
AL Husein ditengah musuh Nya
H.M.H. Al Hamid Al Husaini - Jakarta 

Artikel - Sayidina Husein r.a yang syahid di Karbala

Tragedi gugur nya al-Husein r.a secara mengerikan itu mendorong tokoh-tokoh riwayat dan para penulis sejarah Islam untuk mengadakan penyelidikan.

 Hasil dari penyelidikan dan pengamatan yang mereka lakukan setelah terjadinya peristiwa itu, mereka tuangkan dalam tulisan-tulisan berupa riwayat menceritakan berbagai akibat setelah terjadinya pemenggalan kepala cucu Rasul Allah s.a.w.

Seorang penulis Islam kenamaan, Ibnu Hajar, dalam buku nya berjudul "Ash-Shawa'iqul-Muhriqah" halaman 116, mengungkapkan bahawa sepeninggalan al-Husein r.a. ternyata tak ada seorang pun yang terlibat dalam pembunuhan itu, yang terhindar dari seksa dunia setimpal dengan perbuatannya. 

Ada yang mati terbunuh, ada yang buta dan ada pula yang secara tiba-tiba mukanya berubah warna menjadi hitam lebam. semuanya itu terjadi dalam waktu tak seberapa lama sejak al-Husein r.a. wafat.


Gambar Imajiner
Kepala Al Husein putra Fathimah 
yang dipinjam oleh seorang pendeta Nasrani untuk dibersihkan
dari tangan pasukan Yazid  bin Muawiyah bin Abu Sofyan
penguasa bani Umayah 
Dalam perarakan dari Irak  Karbala ke DamaskusDalam bukunya yang berjudul "Tahdizibut-Tahdzib" Jilid II halaman 335, Ibnu Hajar juga mengetengahkan kisah an-Numairiy yang berasal dari 'Ubaid bin Jinadah. 

Kisah tersebut mengungkapkan peristiwa yang dialami seorang tua yang pernah melibatkan diri dalam pembunuhan terhadap al-Husein r.a. 

Orang tua itu membusungkan dadanya hanya kerana merasa terlibat langsung dalam pembunuhan terhadap al-Husein. Dengan bangga ia mengatakan: "Lihatlah, aku tetap selamat... tak ada bencana apapun yang menimpa diriku!" Tak lama setelah ia mengucapkan perkatan tersebut, lampu minyak berada tidak jauh dari tempat duduknya tiba-tiba memudar.


 Dikiranya sumbu lampu itu hampir habis. Ia segera bangkit dari tempat duduknya mendekati lampu untuk berusaha memperbaiki sumbunya. 

Pada saat ia sedang menarik sumbu, api yang semulanya tampak hampir padam tiba-tiba membesar kembali dan membakar jari-jarinya. ia berusaha keras memadamkan api yang menyala di tangannya, tetapi tidak berhasil, bahkan api menjalar ke bagian-bagian tangannya yang berlumuran minyak.

 Dalam keadaan panik ia mencuba memadamkan api dengan memasukkan tangan ke dalam mulut, tetapi malang... api bukan menjadi padam malah menyambar janggut nya yang telah memutih tetapi masih cukup lebat.

 Mukanya terbakar dan ia melolong-lolong kesakitan. Akhirnya api membakar pakaian yang sedang dikenakannya sehingga seluruh tubuhnya turut terbakar. Bagaikan sebuah obor besar ia lari kebirit-birit keluar dari rumah menerjunkan diri ke dalam Sungai al-Furat yang tidak seberapa jauh letaknya. Beberapa saat lamanya ia tidak muncul di atas permukaan air.

 Banyak orang menunggu-nunggu di tepi sungai ingin menyaksikan apa yang sedang terjadi pada diri orang tua itu. Ketika ia muncul di permukaan air, ternyata telah mati dan tubuhnya hangus seperti gumpalan arang.Kebenaran kisah tersebut diperkuat oleh serajahwan Muslim terkenal, 
at-Thabariy, dalam bukunya yang berjudul "Dzakha'irul-'Uqba" halaman 145.


Dalam buku yang sama, Ibnu Hajar juga mengemukakan sebuah riwayat tentang pembunuh al-Husein r.a. 

Peristiwanya terjadi ketika si pembunuh itu menyerahkan kepala cucu Rasul Allah s.a.w. kepada 'Ubaidillah bin Ziyad, penguasa daerah Kufah. Kerana besar harapan akan memperoleh ganjaran istimewa, si pembunuh itu menyerahkan kepala al-Husein r.a. sambil bersyair:Akan kupenuhi kantongku dengan emas dan perak

Sebagai ganjaran membunuh raja tanpa mahkota

Seorang yang pernah sembahyang pada dua kiblat

Berasal dari keturunan manusia termulia

Akulah pembunuh orang terbaik, ayah bonda nya...Yazid dalam kitab klasikAkan tetapi ketika Ibnu Ziyad mendengar bait terakhir dari syair itu, dengan marah ia menukas: "Kalau engkau mengetahui kemuliannya itu, mengapa ia kau bunuh? Tidak, demi Allah, engkau tidak akan mendapat ganjaran baik dari aku. Malah engkau kuikut-sertakan bersama dia!"

Habis mengucap kalimat-kalimat tersebut, Ibnu Ziyad langsung memerintahkan salah seorang pengawal untuk membunuh orang yang baru saja mendendangkan syair dengan harapan akan menerima ganjaran besar.Ada baiknya juga jika kami kemukakan juga riwayat lain lagi, 
yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam buku yang sama halaman 119. 


 Peristiwanya terjadi ketika 'Umar bin Sa'ad bersama pasukannya membawa kepala al-Husein r.a. ibnu Hajar menulis sebagai berikut:

"Setiap berhenti di suatu tempat untuk beristirehat, para pengawal kepala al-Husein r.a. selalu menancapkan kepala itu pada ujung tombak. Seorang pendita Nasrani yang bertempat tinggal di sebuah biara yang dilewati rombongan, terkejut melihat sebuah kepala manusia tertancap pada ujung tombak, ia lalu bertanya ingin mengetahui siapakah orang yang dipenggal kepalanya itu. 

Ketika mendapat jawapan bahawa kepala itu adalah kepala al -Husein r.a. putera Siti Fatimah binti Rasul Allah s.a.w. dengan marah ia menyahut: 

"Alangkah buruk perbuatan kalian!" Saat itu juga ia minta agar kepala al-Husein r.a. boleh disemayamkan semalam di dalam biaranya. "Untuk itu aku sedia membayar 10,000 dinar!", katanya lebih lanjut.

 Tentu saja permintaan pendita itu diterima baik oleh Sa'ad dan rombongannya. 

Kepala al-Husein r.a. segera dibawa masuk oleh pendita itu ke dalam biara, kemudian dicuci bersih-bersih dan diberi wewangian secukupnya.

 Semalam suntuk kepala itu dipangkunya sambil menangis hingga pagi hari. Keesokan harinya pendita itu langsung menyatakan diri masuk Islam, karena pada malam harinya ia menyaksikan cahaya terang memancar ke langit dari kepala al-Husein r.a. 

Setelah memeluk Islam, ia meninggalkan biaranya dan hingga akhir hidupnya ia merelakan diri bekerja sebagai pembantu Ahlul-Bait... 

Demikianlah menurut Ibnu Hajar.


 Dengan sekelumit riwayat yang kami kutip dari penulis Islam terkenal itu, terbuktilah bahawa tindakan pembunuhan sewenang-wenang terhadap cucu Rasul Allah s.a.w. mendorong semangat para penulis sejarah untuk mengungkapkan lebih jauh peristiwa yang menyedihkan itu.

[H.M.H. Al Hamid Al Husaini, Al Husain bin Ali r.a: Pahlawan Besar dan Kehidupan Islam pada Zaman nya, hlm 373.]Ilustrasi Perang Karbala      Inilah Daftar lengkap kaum kerabat  Al Husein Putra Zahra dan Ali bin Abi Thalib, dari Ahl Baith Nabi, Yang dijadikan "domba"  dan disembelih bani Umayyah, 


28 syuhada Karbala merupakan keturunan dari ketiga Putra ABU THALIB yaitu,


SYUHADA DARI PUTRA  AL-IMAM ALI BIN ABI THALIB as

1. Imam Husein bin Ali bin Abi Thalib, 2. Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, 3. Abdullah (bayi) bin Husein bin Ali, 4. Al Abbas bin Ali, 5. Amr bin Ali, 6. Ibrahim bin Ali, 7. Ja'far bin Ali, 8. Usman bin Ali, 9. Abdullah, 10. Muh. Asghar bin Ali, 11. Abubakar bin Ali, 12. Qasim bin Hasan bin Ali, 13. Abdullah Bin Hasan Bin Ali, 14. Bisyr Bin Hasan Bin Ali, 15. Ahmad Bin Hasan Bin Ali, 16. Amr Bin Hasan Bin Ali SYUHADA DARI PUTRA AQIL BIN ABI THALIB :

17. Muslim bin Aqil, 18. Oun bin Aqil, 19. Abdulrahman bin Aqil, 20. Ja'far Bin Aqil, 21. Abdullah Al Akbar bin Aqil, 22. Muhammad Bin Said bin Abi Ahwal bin Aqil, 23. Ja'far Bin Muhammad bin Aqil, 24. Muhammad Bin Muslim bin Aqil, 25. Abdullah Bin Muslim bin Aqil


SYUHADA DARI PUTRA  JA'FAR BIN ALI BIN ABI THALIB :

26. Oun bin Abdullah bin Ja'far, 27. Muhammad bin Abdullah bin Ja'far, 28. Qasim bin Muhammad bin Ja'far

Dalam hadis Rasullullah, disebutkan : 

    "Belum sempurna iman seorang hamba Allah sebelum cintanya kepadaku melebihi cinta kepada dirinya sendiri; sebelum cintanya kepada keturunanku melebihi cinta kepada keturunannya sendiri; sebelum cintanya kepada ahli-baitku melebihi cinta kepada keluarganya sendiri; dan sebelum cinta nya kepada zatku melebihi cinta kepada zatnya sendiri." (Hadist Riwayat at-Tabrani).

     Nabi bersabda : "Kutinggalkan di tengah kalian dua pusaka (peninggalan): Kitabullah sebagai tali terentang antara langit dan bumi, dan keturunanku, Ahl Baith ku. Kedua-duanya itu tidak akan terpisah hingga kembali kepadaku di Haud (Telaga Nabi di syurga)." (Hadis riwayat Ahmad)Daftar nama para Syahid Karbala dan Kufah

Berikut daftar para syahid di Karbala dan Kufah selengkapnya :


1. Abu Bakr bin Ali bin Abi Thalib :  Putra Ali, saudara Husein As Syahid

   Dia dipanggil Muhammad Ashghar atau Abdullah dari Ibu Laila binti Mas’ud bin Hanzalah bin Manats bin Tamim.

2. Abu Bakr bin Hasan bin Ali [bin Abi Thalib],, Putra Hasan  bintu Fathimah

3. Abdul Hatuf Anshari dan saudaranya

4. Sa’d (keduanya putra Hurr) Keduanya [no 3 dan 4] berasal dari Kufah yang bergabung dengan Imam Husain di Karbala.

5. Adham bin Umayah al-Abdi  Ia adalah putra Ubaidah, yang ayahnya pengikut setia Nabi saw.

6. Aslam, budak yang dibeli dan dibebaskan oleh Imam 

7. Anas bin Hars Kahili, bin Baniah bin Kahli, yang termasuk salah seorang sahabat Nabi saw.

8. Burair Zibe Khozair Hamdani: 

    Seorang tua yang saleh dan pengikut setia Amirul Mukminin Imam Ali, salah seorang bangsawan terpandang Kufah. Ia adalah orang yang datang kepada Imam Husain agar mengizinkannya mendapatkan syahadah yang ia inginkan di jalan Allah dan memperlihatkan wajahnya kepada Nabi saw pada hari Kiamat.

9. Umaya bin Sa’d at-Thai : Ia termasuk sahabat Imam Ali as

10. Basyr bin Amrual Hazrami, termasuk salah seorang pengikut setia Nabi saw.

11. Bakr bin Hayy at-Taimi : Ia termasuk orang Bani Taim yang datang ke hadapan Imam  dan bersedia syahid di jalan Tuhan.

12. Jabib bin Hajjaj at-Taimi : 

      Ia pengikut Muslim bin Aqil di Kufah. Sejak Muslim ditahan, ia menyembunyikan diri sampai Imam Husain tiba di Karbala dan melaporkan diri ke Imam  dan mendapatkan kesyahidan.

13. Jibilats bin Ali Syaibani

Ia sahabat Imam Ali yang ikut serta dalam Perang Shiffin.

14. Jafar bin Aqil bin Abi Thalib : Saudara ketiga Abbas, pembawa panji Imam 

15. Jafar bin Aqil bin Abi Thalib : Saudara Muslim bin Aqil, deputi Imam di Kufah

16. Jinadat bin Ka’b Anshari Khazraji : Bersama putranya, yang syahid di Karbala, ia termasuk pengikut setia Imam Husain

17. Jundab bin Muji Khaulani:

      Salah seorang pendukung Imam Ali yang datang kepada Imam dan jatuh di kaki sang Imam dan berdoa untuk diizinkan syahid.

18. Jaun :  Budak yang dibebaskan oleh Abu Dzar. Setelah kematian Abu Dzar, Jaun bergabung dengan  Hasan bin Ali, dan setelah itu mendampingi Imam Husain dan datang ke Karbala dengan Imam. Ia digembleng oleh Abu Dzar.

19. Jaun bin Maliki Tamimi. : Semula anggota pasukan Yazid lalu akhirnya bergabung dengan pasukan Imam Husain 

20. Hars : Budak yang dibebaskan oleh Hamza, pamanda Nabi saw, yang menyertai Imam Husain ke Karbala dan akhirnya syahid.

21. Habsyi bin Qais Nahmi : Termasuk kabilah Hamdan. Kakeknya adalah pengikut setia Nabi saw.

22. Hars bin Amra Qais al-Kindi  : 

     Seorang bangsawan pemberani dari Arabia. 

    Ia menyusup ke pasukan lawan dan menemukan paman nya sendiri di sana.

   Paman nya bertanya, “Apakah kau datang untuk membunuhku?” Ia menjawab, “Ya, engkau adalah paman ku, tak ragu lagi. Tetapi Allah adalah Tuhanku. Engkau ada di sini untuk menentang-Nya.’ Lalu ia membunuh paman nya. Bersamanya, tiga orang lain bergabung dengan Imam dan mereka menjadi syahid.

23. Habib bin Amir Taimi : Dia adalah yang berbaiat kepada Imam di tangan Muslim bin Aqil yang syahid di Kufah. Habib meninggalkan Kufah dan bergabung dengan Imam selama perjalanannya ke Karbala dan mencapai kesyahidan..

24. Habib bin Muzhahir al-Asadi : Dia dikenal sebagai Habib bin Muzhahir bin Ri’ab bin Asytar dari garis keturunan Asad Abdul Qasim al-Asadi.

25. Hajjaji bin Badr Sa’di : Ia dari Basra dari kabilah Bani Sa’d, seorang bangsawan terkemuka di Kufah. Ia adalah orang yang membawa pesan-pesan Imam as kepada orang-orang yang setia dari kalangan Ahlulbait di Kufah..

26. Hajjaji bin Masruq Jufi  : Sahabat setia Imam Ali.

27. Hurr bin Yazid Riyahi  :  

      Ia putra Yazid bin Najiyah bin Qanab bin Yatib bin Hurr dari garis Yarboir Riyahi. Seorang pemberani dari Kufah, ksatria berpengalaman yang secara khusus dipilih Ibn Ziyad untuk memerangi Imam Husain. 

      Ia termasuk orang yang menghalangi jalan Imam Husain dekat Kufah, namun ia tak pernah percaya bahwa rencana Ibn Ziyad adalah mengakhiri Imam Husain.

    Ketika di Karbala, Hurr meninggalkan pasukan lawan dan bergabung dengan Imam  untuk meminta ampun atas perilakunya yang keliru.

    Imam  menjawab, “Hurr, sebagaimana ibumu menamaimu Hurr, orang yang merdeka, engkau merdeka di dunia dan di akhirat.” Hurr adalah syahid paling terkenal di jalan Allah.

28. Hallas bi Amr Rasibi : Ia anak Amr Rasibi, seorang pengikut setia Imam Ali.

29. Hanzhalah bin Asadus Shabami : Ia termasuk orang yang membawa pesan peringatan dari Imam Husain ke Ibn Sa’d di Karbala.

30. Rafi,: budak yang dibebaskan oleh Muslim Azdi. Ia datang sukarela untuk bergabung dengan pasukan Imam.

31. Zawir bin Amr al-Kindi : Seorang pengikut tulus Ahlulbait, sahabat setia Imam Husain.

32. Zuhair al-Qain Bijilly :  

      Ia pemimpin kabilah, seorang yang tokoh yang berpengaruh di Kufah. 

     Semula, ia setia kepada Khalifah Utsman, tetapi ketika sekembalinya dari haji ia bertemu dengan Imam Husain diperjalanan. Sejak itu, ia menjadi pengikut Imam yang setia. Ia termasuk orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, "Dalham binti Amr" dengan cara menceraikannya. Istrinya kembali kepada keluarganya, sementara ia bergabung dengan Imam  hingga syahid.

33. Ziyad bin Arib Saidi : Putra Arib ini adalah sahabat setia Nabi saw. Ia termasuk ahli hadis, seorang yang mempunyai pribadi mulia yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

34. Salim, : budak yang dibebaskan dari Amir Abdi. Ia pengikut setia Imam Ali dari Basrah.

35. Sa’d bin Hars dan Abul Hatuf bin Hars Ansari : 

      Dua saudara kembar ini datang dari Kufah yang awalnya bergabung dengan pasukan musuh untuk memerangi Imam Husain. Belakangan, kedua meninggalkan barisan Yazid dan bergabung dengan pasukan Imam 

36. Sa’d, budak yang dibebaskan oleh Imam Ali. : Setelah kesyahidan Imam Ali, ia tetap setia Hasan. Setelah kesyahidan Hasan, ia tetap setia kepada Imam Husain hingga kesyahidannya.

37. Sa’d, : budak yang dibebaskan oleh Amr bin Khalid : Ia memilih syahid demi kebenaran. Ia seorang pribadi mulia yang penuh kesetiaan.

38. Sayid bin Abdullah Hanafi :  

   Seorang pribadi mulia, pemberani, dan berpengaruh dari Kufah. Ia sangat membantu Muslim bin Aqil di Kufah, karena ia membawa surat Muslim dari Kufah kepada Imam Husain dan tetap bersama Imam sampai kesyahidannya. Dengan dadanya, ia menahan serangan anak-anak panah dari pasukan Yazid yang ditujukan kepada Imam Husain yang tengah shalat hingga ia syahid..

39. Salman bin Mazarih bin Qais Ammari al-Bijjili :  Sepupu Zuhair al-Qain. 

     Ia pergi ke Mekah dengan Zuhair dan sepulang nya dari sana, ia memutuskan untuk bergabung dengan Imam Husain.

40. Sulaiman bin Razin,:  budak yang dibebaskan Imam Husain. : Ia membawa surat Imam Husain kepada para pencinta Ahlulbait di Basrah. Ibn Ziyad, gubernur Basrah,menangkap nya dan akhirnya, pembantu setia Imam Husain ini syahid.

41. Sawar bin Manyim Nahmi : Ia mengembara ke seluruh Irak untuk bergabung dengan pasukan Imam Husain.

42. Suwaid bin Amr bin Abil Mataa Ammari al-Khasymi :

   Ketika ia berperang, ia mengalami luka serius hingga pingsan. Para musuh mengira bahwa ia tewas, sehingga meninggalkannya. Tetapi ketika ia siuman dan mendengar kegembiraan pasukan Yazid karena Imam terbunuh, ia bangkit lagi dan berperang hingga mencapai kesyahidan.

43. Saif bin Hars al-Jabiri dan Malik : Dua sepupu ini dari Kufah bergabung dengan Imam hingga syahid.

44. Saif bin Malik Abdi al-Basri

45. Syabib. : Seorang budak yang sudah merdeka dan yang mengalami serangan pertama dari musuh.

46. Syuaib Syakiri

47. Zarghamah bin Malik Taghlabi

48. Aidh bin Majma al-Aazi : Ia termasuk salah seorang anggota pasukan Hurr yang bergabung dengan Imam 

49. Abis bin Abi Syabib Syakiri

50. Amir bi Muslim : Bersama Salim, ia adalah pengikut setia Imam Ali dari Basrah.

51. Abbas bin Ali bin Abi Thalib, “Rembulan Bani Hasyim” : Kepahlawanan putra Ali dari Ummul Banin ini dalam mencarikan air buat kaum perempuan Bani Hasyim sangat legendaris. Dialah pembawa panji Imam Husain.

52. Abdullah bin Husain, atau dikenai Ali Asghar : Bayi enam bulan ini terbunuh di pangkuan ayahnya akibat sambaran anak panah pasukan musuh ketika sang Ayah meminta air kepada musuh.

53.Abdullah bin Hasan bin Ali : Putra kedua Hasan ini adalah seorang yang amat beliau kasihi yang keluar dari tenda demi menyelamatkan paman nya yang terluka. Apa lacur, musuh membunuh nya persis di depan Imam 

54. Abdullah bin Busyr Khasyami : Seorang anggota pasukan Ibn Sa’d yang keluar untuk bergabung dengan Imam 

55. Abdullah bin Umair Kalbi : Bersama istrinya, ia datang ke Kufah dari Madinah untuk bergabung dengan Imam. Saat suaminya syahid, istrinya duduk di depan tubuh  suami nya seraya berkata, “Wahai Abdullah, engkau telah masuk surga, kini bawalah aku bersamamu.” Belum selesai ratapan nya, budak Syimir melayangkan kapaknya hingga akhir nya syahid.

56. Abdul Rahman dan Abdullah, putra Urwah bin Harraq al-Ghiffari

57. Abdullah bin Muslim bin Aqil

58. Abdullah bin Yaqtar Himyari

59. Abdul Qais Basri al-Abdi

60. Abdul ‘Ala bin Yazid al-Kalbi al-Alimi

61. Abdurrahman bin Abdul Rabb Ansari Khazriji

62. Abdurrahman bin Aqil bin Abi Thalib

63. Abdurrahman Arhabi

64. Abdurrahman bin Mas’ud at-Taimi

65. Utsman bin Ali bin Abi Thalib

Saudara Abbas, putra ketiga Ummul Banin.

66. Umar bin Janad Ansari

67. Ali Akbar, putra Imam Husain : Putra Imam yang berumur 18 tahun ini sangat menyerupai Nabi saw sehingga dijuluki Ahmad Tsani ( Muhammad Kedua ).

68. Umar bin Zabiah az-Zabiyi : Mantan anggota pasukan Ibnu Sa’d yang akhirnya bergabung dengan Imam Husain.

69. Amr bin Khalid Saidawi

70. Amr bin Abdullah Jundayi

71. Amr bin Qarta Ansari

72. Amr bin Hab Abu Tsamama al-Sai’di

73. Amr bin Hasan at-Tali

74. Aun dan Muhammad (putra Abdullah bin Jafar ath-Thayyar) : 

     Kedua anak Zainab binti Imam Ali ini masing-masing berumur 9 dan 10 tahun. Aun putra kandung Zainab, sementara Muhammad putra dari Khausah, istri lain dari suami Zainab Abdullah bin Jafar ath-Thayyar.

     Zainab memohon kepada kakaknya, Imam Husain, untuk membebaskan mereka dari musuh. Tepat saat itu, pasukan musuh membunuh kedua bocah mulia di depan ibunya.

75. Qarib

76. Qasim bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib : Ketika Qasim berusia 14 tahun meminta izin untuk pergi, dilaporkan bahwa Imam Husain ingat akan keinginan saudaranya,  Hasan, bahwa salah seorang putrinya akan dinikahi Qasim.

     Pada saat yang sama, Qasim maju ke hadapan Imam as membawa catatan tertutup, yang ditulis untuknya oleh ayahnya, Imam Hasan, untuk dibuka dalam situasi yang paling sulit.  Isi surat itu berbunyi:

"Putraku, Qasim, ketika pamanmu, Husain, diserang oleh musuh-musuhnya dari segala arah dan ketika setiap pecinta hakiki Allah dan Nabi menyerahkan hidupnya, demi membela kebenaran, "kau korbankan dirimu atas namaku !".

77. Qasim bin Habib al-Azdi

78. Qasits, Kardus, Musqith, tiga putra Zuhair at-Taghlabi

79. Qanab an-Namri

80. Qais bin Musyir as-Saidawi

81. Kannah at-Taghlabi

82. Majma al-Jahni : Ia pria lanjut usia yang setia membela Imam Husain hingga syahid.

83. Muslim bin Aqil : Wakil Imam Husain di Kufah, tempat ia terbunuh dan syahid.

84. Muslim bin Awsaja al-Asadi. : Veteran tua ini sangat setia kepada Imam  meskipun Imam Husein membolehkan pasukannya untuk mengambil jalan sendiri pada malam Asyura.

85. Muslim bin Katsir al-Awaj al-Azdi

86. Mas’ud bin Hajjaj Taimi dan putranya, Abdurrahman bin Mas’ud

87. Muhammad bin Abdullah bin Jafar

Putra bungsu Abdullah bin Jafar ath-Thayyar dari ibu bernama Khausa.

88. Muhammad bin Muslim bin Aqil

89. Muhammad bin Abi Said bin Aqil : Cucu Muslim bin Aqil.

90. Munjeh, budak yang dibebaskan Imam Hasan.

91. Mauq bin Tsamamah Asadi Saidawi Abu Musa

92. Nafebin Hilal Jamali : Sahabat setia Ali, penghapal al-Quran dan hadis ini setia   mendampingi Abbas bin Ali bin Abi Thalib.

93. Nasr bin Naizar : Budak yang dibebaskan Imam Ali.

94. Wazeh. : Budak Turki yang dibebaskan Hars Masyaji.

95. Hani bin Urwah  : Dibunuh bersama Muslim bin Aqil di Kufah.

96. Yazid bin Ziyad Muhasir

97. Yazid bin Maghful Jafi, sahabat setia Imam Ali , dan akhirnya

98. Husain bin Ali, penghulu para syahid.


Mengapa ini bisa terjadi ? 


       Inilah bukti betapa hebatnya  akibat sebuah fitnah dan propaganda. Kaum Muslim saat itu  percaya bahwa Ali bin Abi Thalib dan Keturunannya  telah kafir. murtad, dan keluar dari Islam. Ali dan pengikutnya di sebut "Syiah " oleh bani Umayyah.  Stigma yang masih bertahan hingga  hari ini.


 Sehingga mereka menganggap darah Ahl Baith Nabi ini, halal ditumpahkan. 


Husein putra Zahra keturunan Ali,  

disebut "Sayyidus Syuhada " Penghulu Para Syuhada. 

Mungkinkah gelar ini disematkan  kepada orang

 yang terbunuh  dalam keadaan murtad dan kafir ? 


Bagaimana dengan Keturunan Husein ini berikutnya ?


Mari Kita Berfikir sejenak !!